Poncik Mahmut
Lgbt Hayat

Yenilikçi istanbul

istanbul travesti, istanbul travestileri ve şişli travesti


İstanbul’da ‘Yenilikçi ve Uluslararası Rekabetçi KOBİ’lerin Gelişiminin Geliştirilmesine İlişkin İstanbul Deklarasyonu’ Deklarasyonu’ndaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 2. Bakanlar Konferansı’na katılanlar Haziran 2004.

Bakanlar Konferansı’na 80 ülkeden yaklaşık 800 delege katıldı. Yunan tarafında, Konferansın uluslararası pazarlara KOBİ’lere erişimi ve e-ticaretin uluslararasılaşmasına katkısı konusundaki çalışmasında konuşan Kalkınma Bakanı başkanlığındaki Bayi Dimitris Sioufas’ın yetkilileri ve temsilcilerinin ve şirketlerin temsilcilerinin bir heyeti vardı.

Konferans Haziran 2000 yılında KOBİ’lerin, OECD ilk Bakanlar Konferansında doğru politikaları üzerine eşsesli Şartı kabul edilmesi ile başlayan ‘Bologna Süreci’ kapsamında düzenlenen

İstanbul Deklarasyonu siyasi metin ve kurallar olduğunu KOBİ’lerin kuruluşunu ve büyümesini destekleyen tavsiyeler. KOBİ’lerin tüm ülkelerde baskın bir iş şekli olduğunu, tüm ekonomilerde dinamik bir faktör olduklarını ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve istihdam yaratılmasının desteklenmesinde merkezi bir rol oynadıklarının farkındadır. Ayrıca, metne göre milletler için önemli bir sosyal, kültürel ve çevresel sermaye oluşturmaktadırlar.

Deklarasyon, yenilikçi KOBİ’lerin oluşturulmasını ve hızlı bir şekilde geliştirilmesini teşvik etmek için daha iyi politikalara duyulan ihtiyacı doğrulamaktadır. Bu, politikaların uygulanmasını ve girişimciliği teşvik eden ve işi kolaylaştıran kurumsal bir çerçeve gerektirmektedir. Politikalar, sağlam makroekonomik politikaları ve KOBİ’leri etkileyen alanlarda iyi tasarlanmış yapısal politikaları içermelidir.

Ayrıca, kamu ve özel sektörler arasındaki derinlemesine araştırma ve diyaloga dayalı yeni teknolojilerin ve ayrıca KOBİ yardım ve geliştirme programlarının geliştirilmesi ve yayılmasını desteklemek için uygun düzenleyici çerçeveler, yasalar ve yönetişim sistemlerinin oluşturulmasını gerektirir. .

Deklarasyon, KOBİ’lerin dünya pazarlarına erişimindeki engellerin azaltılmasının ve finansman koşullarının iyileştirilmesinin özel bir önemi olduğunu kabul ediyor. KOBİ politikaları ve programlarından sorumlu bakanlıklar ve organlarda güçlü bir “değerlendirme kültürü” oluşturulması şarttır.
Ankara lgbt arkadaşlık makelmizi okumak için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
error: Content is protected !!